รายจ่ายจากการท่องเที่ยว(บาทต่อคน)ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาทต่อคน)วันพักเฉลี่ย(วัน)ลานกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษาบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษาบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษาผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษานักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ออกกำลังกายข้อมูลจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติการอ่านหนังสือผู้ใช้บริการศูนย์บริการนันทนาการสังกัดกรุงเทพมหานครสวนสาธารณะจังหวัดสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครแหล่งนันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำ นันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของกรมพลศึกษาผู้นำนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจุดบริการนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยวบุคลากรในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคารบุคลากรในธุรกิจสถานพักแรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพการจัดประชุมสมาคมนานาชาติในประเทศไทยงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติมูลค่ายอดจำหน่าย OTOPรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยค่าใช้จ่ายของสถานพักแรมรายรับของสถานพักแรมห้องจัดประชุม/สัมมนาและการจัดประชุม/สัมมนาห้องพัก และการเข้าพักแรมสถานพักแรมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายได้จากการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (คน)รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย(บาทต่อคนต่อวัน)ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย(วัน)ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย(คน)